Archive for december, 2007

ni som är från göteborg…

Posted by: Nix on december 31, 2007

midvinternattens köld är frånvarande

Posted by: Nix on december 31, 2007

årets…

Posted by: Nix on december 31, 2007

Silence, I kill you!

Posted by: Nix on december 31, 2007

fast i träsket

Posted by: Nix on december 29, 2007

oj då

Posted by: Nix on december 28, 2007

kanske inte-pass

Posted by: Nix on december 27, 2007

vila och kolhydratladdning

Posted by: Nix on december 26, 2007

dags att vila

Posted by: Nix on december 23, 2007

snabben

Posted by: Nix on december 22, 2007